Greek prime minister Alexis Tsipras. Shutterstock

Greek prime minister Alexis Tsipras. Shutterstock